IMATGES DE SATÈL.LIT

IMÁGENES DE SATÉLITE

Les imatges de satèl.lit ens permeten observar des del cel la nuvolositat que tenim sobre les nostres terres, ès un instrument molt important per a preveure el temps que farà a curt termini.

Las imágenes de satélite nos permiten observar desde el cielo la nubosidad que tenemos sobre nuestras tierras, es un instrumento muy importante para prever el tiempo que hará a corto plazo.